شماره‌های پیشین نشریه

 کثرت و تنوع مقالات تخصصی و همچنین کیفیت بالای محتوای مقالات در زمینه "سلول و بافت‌های کاریوتیک" در سال‌های اخیر، نشان از رشد چشمگیر فعالیت‏های تحقیقاتی ‏کشور دارد، این امر نیاز به نشریه تخصصی در کشور را بیش از پیش نمایان می‌سازد. بنابراین، انجمن کشت سلول و بافت گیاهی ایران و دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات برای تحقق اهداف و وظایف خود و رشد و ارتقاء فعالیتهای علمی کشور متولی انتشار فصلنامه کاملا ًتخصصی در زمینه "کشت سلول و بافت‌ کاریوتیک" شده است. در این راستا دبیرخانه فصلنامه آماده دریافت مقالات علمی‌ پژوهشی اصیل، یادداشت‌های تحقیقاتی کوتاه با نوآوری برجسته و مقالات مروری شاخص از طرف اساتید، محققین، دانشجویان و دانش‌پژوهان عزیز در زمینه‏ های مختلف سلول و بافت (باکتریایی، میکروبی، قارچی، گیاهی، جانوری و انسانی) می‌باشد.