کشت سلول و بافت 'گیاهی
القای باززایی در ریزنمونه‌های مختلف گیاه دارویی مورد (Myrtus communis L.)

نازیلا باقری؛ بهرام ملکی؛ علی عمارلو

دوره 1، شماره 2 ، آذر 1399، ، صفحه 1-5

چکیده
  پیشینه مطالعه و هدف: گیاه مورد (Myrtus communis L.) گیاهی چندساله، معطر و با خواص دارویی متعدد می‌باشد. مورد یک گیاه دارویی است که در طب سنتی در بسیاری از نقاط جهان استفاده می‌شود. تکثیر این گیاه از طریق قلمه یا بذر دشوار است. دوره خواب طولانی بذر و تولید گیاهچه‌های کوچک و ضعیف از معایب دیگر تکثیر با بذر می‌باشد. بهینه‏سازی روش‏های کشت ‏بافت ...  بیشتر