سخن نخست

علیرضا ایرانبخش

دوره 1، شماره 1 ، شهریور 1399، ، صفحه 1-1

چکیده
  حمد و سپاس بیکران خالق یکتا را که حیات ما را در مسیر تولید و انتقال دانش مقرر ساخت. انجمن کشت سلول و بافت ایران ( با دارابودن درجه A از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) با هدف حایت از پژوهشگران و دانش پژوهان و ترویج و نشر دانش در حوزه‌های مرتبط، اقدام به اخذ مجوز و چاپ فصلنامه پیش‌رو نموده است و بر آن است با انتشار مقالات علمی معتبر حاصل ...  بیشتر