ژنتیک پزشکی
بررسی پلی‌مورفیسم ژن‌های VEGFA و MTHFD1 در سلول‌های خون زنان با سقط مکرر شهر تهران

سعید ذاکر بستان آباد؛ سهیلا درمانلو؛ سمیه درمانلو

دوره 1، شماره 1 ، شهریور 1399، ، صفحه 9-15

چکیده
  مقدمه و هدف: سقط خود بخودی طبق تعریف سازمان بهداشت جهانی ختم حاملگی یا تولد نوزاد کمتر از 500 گرم قبل از هفته بیستم و دو حاملگی تعریف شده است. عوامل مختلفی می‌تواند موجب سقط مکرر گردد. از جمله علل ژنتیکی می‌توان به تاثیر برخی از پلی‌مورفیسم‌های ژنتیکی اشاره نمود. ژن فاکتور رشد اپیتالیوم عروقی (VEGF) از جمله ژن‌های کلیدی و مهم در رگ زایی ...  بیشتر