کشت سلول و بافت سرطانی
بررسی اثرات سمیت سلولی عصاره ی گیاه گل قاصدک بر سلول های سرطانی دهانه ی رحم (HeLa) در مقایسه با سلول‌های نرمال کلیوی جنینی (Hek293)

یگانه بهرام بیگی پور؛ رحیم احمدی؛ حسین ظفری

دوره 2، شماره 1 ، خرداد 1400، ، صفحه 1-7

چکیده
  پیشینه مطالعه و هدف: اگرچه مطالعات متعددی در خصوص بررسی اثرات گیاه گل قاصدک (Taraxacum officinale) بر زنده مانی سلول‌های سرطانی انجام گرفته است، اما همچنان نتایج در خصوص اثرات این گیاه به ویژه بر زنده‌مانی سلول‌های سرطانی دهانه رحم چالش برانگیز است. براین اساس مطالعه حاضر به بررسی اثرات سیتوتوکسیک عصاره گیاه گل قاصدک بر سلول‌های سرطانی دهانه ...  بیشتر