مهندسی بافت و پزشکی بازساختی
جداسازی و بررسی ویژگی‌های بیولوژیکی و پتانسیل تمایزی سلول‌های بنیادی مزانشیمی مشتق شده از بند ناف انسان

سونا زارع؛ رحیم احمدی؛ دیبا صمدی

دوره 2، شماره 4 ، اسفند 1400، ، صفحه 12-18

https://doi.org/10.30495/rkctc.2022.66288.1036

چکیده
  پیشینه و هدف: علیرغم مطالعات متعدد در رابطه با ویژگی‌های بیولوژیکی و قابلیت تمایز سلول‌های بنیادی مزانشیمی مشتق شده از بند ناف، هنوز هم این بررسی‌ها به منظور دستیابی به یافته‌های جدیدتر ادامه دارد. بر این اساس مطالعه‌ی حاضر به بررسی ویژگی‌های بیولوژیکی سلول‌های بنیادی مزانشیمی مشتق شده از بند ناف و توان تمایز آنها به سلول‌های ...  بیشتر

کشت سلول و کشت بافت
بررسی اثرات حفاظتی عصاره آلوئه ورا و گیاه نخود فرنگی بر پایداری غشای گلبولهای قرمز انسان تیمار شده با سولفاسالازین

شهین سیف؛ رحیم احمدی؛ سارا نجفی

دوره 2، شماره 3 ، مهر 1400، ، صفحه 1-6

https://doi.org/10.30495/rkctc.2021.19056

چکیده
  پیشینه و هدف: مطالعات نشان می دهند که برخی عصاره های گیاهی بر بهبود طول عمر سلولهای خونی موثر می باشند، گرچه مکانیسم اثر آنها در موراد زیادی آشکار روشن نیست. بر این اساس مطالعه حاضر به بررسی اثرات عصاره نخود فرنگی و آلوئه ورا بر پایداری غشای سلولی در گلبولهای قرمز خون انسان پرداخته است.روش بررسی: طی این تحقیق تجربی آزمایشگاهی نمونه ...  بیشتر

کشت سلول و کشت بافت
بررسی تاثیر بوسولفان بر تغییرات بیان ژن‌های Nrf -2 و Keap-1 در بافت بیضه رت‌های نر نژاد ویستار

ساسان کلانتری؛ طاهره ناجی؛ رحیم احمدی

دوره 2، شماره 3 ، مهر 1400، ، صفحه 12-17

https://doi.org/10.30495/rkctc.2022.65731.1035

چکیده
  پیشینه مطالعه و هدف: یکی از شناخته ترین عوارض داروهای ضد سرطان ایجاد اختلال در روند اسپرماتوژنز است که در موارد زیادی ایجاد ناباروری می‌گردد. هدف بررسی حاضر ارزیابی تغییر بیان ژن های Nrf-2 و Keap-1 در اثر تزریق صفاقی بوسولفان در موش‌های نر نژاد ویستار انجام گردید.روش مطالعه: در این مطالعه تعداد 20 رت نر ویستار آلبینو بالغ دوماهه به وزن تقریبی ...  بیشتر

مهندسی بافت و پزشکی بازساختی
ارزیابی ویژگی های داربست کیتوزانی سنتز شده به روش آنزیمی و کارایی آن جهت لود کردن سلول‌های فیبروبلاست نئوناتال

اکرم فدوی؛ رحیم احمدی؛ سپیده شهباز گهروئی؛ مریم حسن نسب

دوره 2، شماره 2 ، شهریور 1400، ، صفحه 1-7

https://doi.org/10.30495/rkctc.2022.67131.1043

چکیده
  زمینه و هدف: مطالعات بسیاری نشان داده‌اند که داربست‌های کیتوزان می توانند جهت لود کردن سلولهای بنیادی مورد استفاده قرار گیرند اما نتایج هنوز هم در این مورد چالش برانگیزند. براین اساس مطالعه حاضر به ارزیابی ویژگی‌های داربست کیتوزانی سنتز شده به روش آنزیمی و کارایی آن جهت لود کردن سلول‌های فیبروبلاست نئوناتال پرداخته است.روش بررسی: ...  بیشتر

کشت سلول و بافت جانوری
بررسی اثرات امواج فراصوت بر سطح سرمی هورمون‌های دهیدرواپی‌اندروسترون، تستوسترون و بافت بیضه در موش صحرایی

محمد کرمعلی گیلانه؛ رحیم احمدی؛ فاطمه امینی خداشهری

دوره 2، شماره 2 ، شهریور 1400، ، صفحه 43-50

چکیده
  پیشینه مطالعه و هدف: مطالعات بسیاری نشان دهنده ارتباط امواج فراصوت با عملکرد سیستم تولید مثلی می‌باشند. در عین حال مکانیسم اثر امواج فراصوت بر هورمون‌های جنسی و بافت بیضه کاملا روشن نیست. بر این اساس مطالعه حاضر بررسی اثرات امواج فراصوت بر سطح سرمی هورمون‌های DHEA-SO4، تستوسترون و بافت سلولی بیضه در موش صحرایی نر پرداخته است.روش مطالعه: ...  بیشتر

کشت سلول و بافت سرطانی
بررسی اثرات سمیت سلولی عصاره ی گیاه گل قاصدک بر سلول های سرطانی دهانه ی رحم (HeLa) در مقایسه با سلول‌های نرمال کلیوی جنینی (Hek293)

یگانه بهرام بیگی پور؛ رحیم احمدی؛ حسین ظفری

دوره 2، شماره 1 ، خرداد 1400، ، صفحه 1-7

چکیده
  پیشینه مطالعه و هدف: اگرچه مطالعات متعددی در خصوص بررسی اثرات گیاه گل قاصدک (Taraxacum officinale) بر زنده مانی سلول‌های سرطانی انجام گرفته است، اما همچنان نتایج در خصوص اثرات این گیاه به ویژه بر زنده‌مانی سلول‌های سرطانی دهانه رحم چالش برانگیز است. براین اساس مطالعه حاضر به بررسی اثرات سیتوتوکسیک عصاره گیاه گل قاصدک بر سلول‌های سرطانی دهانه ...  بیشتر

کشت سلول و کشت بافت
جداسازی و بررسی ویژگی‌های بافت چربی انسان جهت تهیه سلول‌های بنیادی عروقی

سونا زارع؛ محمدعلی نیلفروش زاده؛ رحیم احمدی؛ زهرا اسمعیلی

دوره 2، شماره 1 ، خرداد 1400، ، صفحه 8-14

چکیده
  پیشینه مطالعه و هدف: مطالعات متعددی در رابطه با ویژگی‌های زیستی بخش عروق استرومای مشتق از بافت چربی انسان (Human stromal vascular fraction (SVF) derived from adipose tissue) انجام گرفته است؛ هرچند، بررسی‌ها در خصوص تنوع جمعیت سلولی این بخش به دلیل کاربردهای بالینی آن هنوز هم دارای اهمیت بسیاری می‌باشد. هدف از این تحقیق جداسازی و بررسی ویژگی‌های جمعیت سلولی بخش ...  بیشتر