مهندسی بافت و پزشکی بازساختی
جداسازی و بررسی ویژگی‌های بیولوژیکی و پتانسیل تمایزی سلول‌های بنیادی مزانشیمی مشتق شده از بند ناف انسان

سونا زارع؛ رحیم احمدی؛ دیبا صمدی

دوره 2، شماره 4 ، اسفند 1400، ، صفحه 12-18

http://dx.doi.org/10.30495/rkctc.2022.66288.1036

چکیده
  پیشینه و هدف: علیرغم مطالعات متعدد در رابطه با ویژگی‌های بیولوژیکی و قابلیت تمایز سلول‌های بنیادی مزانشیمی مشتق شده از بند ناف، هنوز هم این بررسی‌ها به منظور دستیابی به یافته‌های جدیدتر ادامه دارد. بر این اساس مطالعه‌ی حاضر به بررسی ویژگی‌های بیولوژیکی سلول‌های بنیادی مزانشیمی مشتق شده از بند ناف و توان تمایز آنها به سلول‌های ...  بیشتر

کشت سلول و کشت بافت
جداسازی و بررسی ویژگی‌های بافت چربی انسان جهت تهیه سلول‌های بنیادی عروقی

سونا زارع؛ محمدعلی نیلفروش زاده؛ رحیم احمدی؛ زهرا اسمعیلی

دوره 2، شماره 1 ، خرداد 1400، ، صفحه 8-14

چکیده
  پیشینه مطالعه و هدف: مطالعات متعددی در رابطه با ویژگی‌های زیستی بخش عروق استرومای مشتق از بافت چربی انسان (Human stromal vascular fraction (SVF) derived from adipose tissue) انجام گرفته است؛ هرچند، بررسی‌ها در خصوص تنوع جمعیت سلولی این بخش به دلیل کاربردهای بالینی آن هنوز هم دارای اهمیت بسیاری می‌باشد. هدف از این تحقیق جداسازی و بررسی ویژگی‌های جمعیت سلولی بخش ...  بیشتر