کشت سلول و بافت 'گیاهی
Elemental selenium nanoparticles contributed to changes in primary and secondary metabolism in Lemon balm by affecting gene expression and cellular redox status

لیلا زرندی میاندوآب؛ زهرا اوراقی اردبیلی

دوره 2، شماره 3 ، مهر 1400، ، صفحه 32-39

https://doi.org/10.30495/rkctc.2022.67085.1042

چکیده
  To gain insight into metal-based nanomaterials, this study figured out the physiological and molecular behaviors of Melissa officinalis to supplementation of nutrient solution with red nano elemental selenium (nSe; 0, 10, and 50 mgl-1) or bulk Se (BSe). The nSe10 application led to drastic increases in root and shoot fresh weights, and chlorophyll content. While, the nSe at 50 mgl-1 exhibited severe phyotoxicity. Also, nSe10 enhanced uptake and accumulation of Ca and Mg in both leaf and root, contrasted to the nSe50-treated plants. The applied supplements modified phenylalanine ammonia lyase activity, ...  بیشتر

سخن مدیرمسئول

زهرا اوراقی اردبیلی

دوره 1، شماره 3 ، اسفند 1399

چکیده
  منت خدای را عزوجل که طاعتش موجب قربت است و به شکراندرش مزید نعمت. حمد و سپاس بیکران خداوند یکتا را که حیات و معاش ما را در مسیر کسب علم و نشر آن قرار داد. لزوم توجه به امر پژوهش و پژوهشگران خصوصا در زمینه زیست شناسی امری بدیهی است. مایه خوشوقتی است که سومین شماره از فصلنامه علمی-پژوهشی" پژوهش‌هایی در کشت سلول و بافت کاریوتیک" را تقدیم استادان، ...  بیشتر