مهندسی بافت و پزشکی بازساختی
تمایز سلول‌های بنیادی مزانشیمی چربی موش به سلول‌های شبه هپاتوسیت با استفاده از داربست سه بعدی ژلاتین/لامینین

الهه روشن زاده؛ عباس صاحبقدم لطفی؛ ساره ارجمند

دوره 2، شماره 2 ، شهریور 1400، ، صفحه 8-20

چکیده
  پیشینه مطالعه و هدف: استفاده از کشت سه‌بعدی به منظور افزایش دانسیته سلولی و نیز ایجاد بستری مناسب جهت رشد و تکثیر و تمایز سلول‌های بنیادی یکی از روش‌های مهم جهت کاربرد آنها در مهندسی بافت است. در این تحقیق از سلول‌های بنیادی مزانشیمی بافت چربی به دلیل سهولت دستیابی و مقدار فراوان آن، جهت تمایز به سلول‌های شبه کبدی با هدف بررسی تاثیر ...  بیشتر