بیوفیزیک و سرطان
مقایسه تاثیر انواع منابع تولید پلاسمای سرد بر میزان بقای رده ی سلولی MCF-7

آزاده حکمت؛ ستاره زاهدیان

دوره 3، شماره 1 ، خرداد 1401، ، صفحه 9-14

https://doi.org/10.30495/rkctc.2022.71088.1048

چکیده
  مقدمه و هدف: پلاسمای غیر حرارتی (CAP) یک روش درمانی جدید ضد سرطان در حوزه پزشکی پلاسما است که دارای قدرت بالایی برای از بین بردن سلول‌های سرطانی است. در سال های اخیر، محلول‌های فعال شده با پلاسما، به طور خاص محیط‌های کشت فعال شده با پلاسما (PAM) اثر ضد سرطان انتخابی خود را مانند نشان داده‌اند. منابع مختلفی پلاسما را تولید می‌کند که هدف ...  بیشتر