کشت سلول و بافت جانوری
بررسی اثرات امواج فراصوت بر سطح سرمی هورمون‌های دهیدرواپی‌اندروسترون، تستوسترون و بافت بیضه در موش صحرایی

محمد کرمعلی گیلانه؛ رحیم احمدی؛ فاطمه امینی خداشهری

دوره 2، شماره 2 ، شهریور 1400، ، صفحه 43-50

چکیده
  پیشینه مطالعه و هدف: مطالعات بسیاری نشان دهنده ارتباط امواج فراصوت با عملکرد سیستم تولید مثلی می‌باشند. در عین حال مکانیسم اثر امواج فراصوت بر هورمون‌های جنسی و بافت بیضه کاملا روشن نیست. بر این اساس مطالعه حاضر بررسی اثرات امواج فراصوت بر سطح سرمی هورمون‌های DHEA-SO4، تستوسترون و بافت سلولی بیضه در موش صحرایی نر پرداخته است.روش مطالعه: ...  بیشتر

کشت سلول و بافت جانوری
تاثیر نانوذرات الماس بر ساختار هورمون گنادوتروپین جفتی انسانی و بررسی سطح سرمی آن در موش های صحرایی ماده نژاد ویستار

زینب اکبرکاشانی؛ آزاده حکمت؛ سید محمد اطیابی

دوره 2، شماره 1 ، خرداد 1400، ، صفحه 15-20

چکیده
  پیشینه مطالعه و هدف: هورمون گنادوتروپین جفتی انسان (hCG) گلیکوپروتئینی است که در حین بارداری توسط سلول‌های تروفوبلاست و سنسیشیوتروفوبلاست جفت تولید ‌می‌شوند. هورمون تولید شده بر روی جسم زرد اثر گذاشته و از تحلیل رفتن آن جلوگیری ‌می‌کند. نانو ذرات الماس با سیستم‌های بیولوژیکی مانند پروتئین‌ها، آنزیم‌ها و آنتی بادی‌ها برهمکنش ...  بیشتر