کشت سلول و بافت 'گیاهی
مروری بر کاربردها و روش تهیه کشت سلولی از زنبور عسل (Apis mellifera)

روزبه فلاحی

دوره 1، شماره 1 ، شهریور 1399، ، صفحه 45-51

چکیده
  کشت‌های سلولی، خصوصاً کشت‌های پرایمری، کاربرد وسیعی در جداسازی و شناسایی ویروس‌ها دارند. ویروس‌ها از مهم‌ترین عوامل بروز بیماری‌ها و ایجاد خسارات اقتصادی هنگفت هستند. همچنین جهت تحقیقات پایه در فیزیولوژی سلولی، ژنتیک و بسیاری از موارد دیگر مورد استفاده قرار می‌گیرند. کشت‌های سلولی پرایمری، همچنین در تحقیقات کروموزومی در مورد ...  بیشتر