کشت سلول و بافت 'گیاهی
القای باززایی در ریزنمونه‌های مختلف گیاه دارویی مورد (Myrtus communis L.)

نازیلا باقری؛ بهرام ملکی؛ علی عمارلو

دوره 1، شماره 2 ، آذر 1399، ، صفحه 1-5

چکیده
  پیشینه مطالعه و هدف: گیاه مورد (Myrtus communis L.) گیاهی چندساله، معطر و با خواص دارویی متعدد می‌باشد. مورد یک گیاه دارویی است که در طب سنتی در بسیاری از نقاط جهان استفاده می‌شود. تکثیر این گیاه از طریق قلمه یا بذر دشوار است. دوره خواب طولانی بذر و تولید گیاهچه‌های کوچک و ضعیف از معایب دیگر تکثیر با بذر می‌باشد. بهینه‏سازی روش‏های کشت ‏بافت ...  بیشتر

کشت سلول و بافت 'گیاهی
بررسی امکان باززایی ارقام سیب‌زمینی در شرایط درون شیشه‌ای تحت ترکیبات هورمونی مختلف

حسین پاسالاری؛ جواد کریمی

دوره 1، شماره 2 ، آذر 1399، ، صفحه 27-34

چکیده
  پیشینه مطالعه و هدف: تراکم تراریزش کم و ظهور تنوع بالای سوما کلونال (soma clonal) از معایب کشت درون شیشه‌ای سیب‌زمینی (Solanum tuberosum L.) تلقی می‌شود. در این پژوهش، دو نوع هورمون گیاهیِ اکسین (NAA, 2, 4-D) و سیتوکینین (BAP, ZR) با غلظت‌هایی خاص بصورت ترکیبی برای دستیابی به یک پروتکل باززایی کارا برای سه ژنوتیپ سیب زمینی وتراز (Vetraz)، اسکارب (Scarb) و ادیسای ...  بیشتر