کشت سلول و کشت بافت
سنتز نانوذرات آلژینات سدیم حاوی سم مار افعی قفقازی (Agkistrodon halys) و بررسی فعالیت زیستی و زنده‌مانی سلول‌های سرطان کولون SW-480

سحر سلمانزاده زهکش؛ ناصر محمدپور دونیقی

دوره 2، شماره 2 ، شهریور 1400، ، صفحه 35-42

چکیده
  پیشینه مطالعه و هدف: نانوذرات آلژینات بدلیل داشتن خواصی مانند زیست‌سازگاری، زیست‌تخریب پذیری، مخاط چسبی، غیر سمی بودن بطور گسترده‌ای در سیستم‌های جدید انتقال دارویی مورد استفاده قرار گرفته است. امروزه برای ایمنی‌زایی بر علیه سم مارها انواع مختلفی از ادجوانت‌ها مانند محلول‌ها، سوسپانسیون‌ها و امولسیون‌ها استفاده می‌شود. ...  بیشتر