جلبک شناسی و محیط کشت جلبک
بررسی اثر ضد میکروبی عصاره اسپیرولینا پلاتنسیس بر روی باکتری وقارچ ها

الناز امیر؛ معصومه شمس کهریزسنگی؛ مریم السادات جلیلی طبایی؛ مریم مرادی

دوره 3، شماره 1 ، خرداد 1401، ، صفحه 23-28

https://doi.org/10.30495/rkctc.2023.74533.1053

چکیده
  مقدمه و هدف: با افزایش مقاومت­های آنتی بیوتیکی، تلاش در جهت کاهش مصرف آنتی بیوتیک­ها با جایگزین کردن ترکیبات فعال طبیعی در سال‌های اخیر مورد توجه قرار گرفته است. سیانوباکترها تنوع بالایی دارند و حاوی متابولیت‌هایی با ارزش داروئی، غذائی و خواص ضد قارچی و ضد میکروبی هستند.روش کار: در این پژوهش، اثر عصاره سیانوباکتر اسپیرولینا پلاتنسیس ...  بیشتر

جلبک شناسی و محیط کشت جلبک
A check list of Pinnulariaceae (Class Bacillariophyceae) in the ecosystems of Iran

علی ناصری؛ مصطفی نوروزی

دوره 2، شماره 1 ، خرداد 1400، ، صفحه 38-45

چکیده
  Introduction and aim: The current study is provided for floristic research of Pinnulariaceae for the first time in Iran from 1972 to July 2021. The pinnulariaceae family contains 6 genera Pinnularia, Oestrupia, Hygropetra, Envekadea, Diatomella, and Craspedopleura which are two genera Pinnularia and Diatomella have been recorded in Iran. The purpose of the present study was to provide a checklist of Pinnularaceae in Iran ecosystems.Methods: Different recourses were used to provide this paper, including the thesis of students' dissertations, books, and articles. The old taxonomic names of taxa were ...  بیشتر

جلبک شناسی و محیط کشت جلبک
رکورد جدید (Naviculales, Bacillariophyta) Pinnularia grunowii در رودخانه طالقان، برای فلور دیاتومه‌های ایران

علی ناصری؛ مصطفی نوروزی

دوره 1، شماره 2 ، آذر 1399، ، صفحه 21-26

چکیده
  پیشینه مطالعه و هدف: دیاتومه‌ها یکی از مهمترین شاخه‌های جلبک‌ها هستند و به دو گروه دیاتومه‌های دراز و دیاتومه‌های گرد طبقه‌بندی می‌شوند. رودخانه طالقان یکی از مهمترین سر شاخه‌های رودخانه سپیدرود ایران است که طولی معادل 180 کیلومتر دارد. این مطالعه مکمل مطالعات قبلی دیاتومیست‌ها در رودخانه طالقان و معرفی رکورد جدید از دیاتومه‌ها ...  بیشتر

جلبک شناسی و محیط کشت جلبک
کشت سیانوباکتری های آبزی و خاکزی

بهاره نوروزی

دوره 1، شماره 1 ، شهریور 1399، ، صفحه 34-44

چکیده
  سیانوباکتری ها، موجودات میکروسکوپی دارای ویژگی های مشابه با پروکاریوت ها و یوکاریوت ها هستند که امروزه در تحقیقات بیوتکنولوژی بسیار مطرح هستند و قادرند طیف وسیعی از ترکیبات آلی بسیار ارزشمند را تولید نمایند. با این حال هنوز گروه کثیری از سویه های سیانوباکتری ها در ایران ناشناخته باقی مانده اند، گروهی که به آب های شیرین (برکه و آبگیر ...  بیشتر