کشت سلول و بافت 'گیاهی
اثر نانو ذره و بالک اکسید روی بر الگوی تمایز بافتی در گیاه بادرنجبویه (Melissa officinalis)

سمیه خیری؛ عالمه باباجانی

دوره 2، شماره 4 ، اسفند 1400، ، صفحه 1-6

https://doi.org/10.30495/rkctc.2022.67083.1040

چکیده
  پیشینه و هدف: این تحقیق به منظور شناخت پاسخ های آناتومیک گیاه بادرنجبویه به نانواکسید روی (nZnO) انجام شد.روش بررسی: این تحقیق nZnO در غلظت های ۱۰۰ و ۳۰۰ میلی‌گرم در لیتر انجام شد.نتایج: نتایج حاصل از بررسی های میکروسکوپی نشان داد که گروه nZnO300 بیشترین قطر استوانه مرکزی و بیشترین قطر زایلم و قطر فلوئم را در ریشه نسبت به شاهد داشتند. بررسی برش ...  بیشتر

کشت سلول و بافت 'گیاهی
الگوی متمایز بافتی در گیاه بادرنجبویه (Melissa officinalis) پس از تیمار با نانوسلنیوم

سمیه خیری؛ عالمه باباجانی

دوره 2، شماره 4 ، اسفند 1400، ، صفحه 7-11

https://doi.org/10.30495/rkctc.2022.67084.1041

چکیده
  پیشینه و هدف: این تحقیق به منظور شناخت پاسخ های آناتومیک گیاه بادرنجبویه به نانوسلنیوم (nSe) انجام شد.روش بررسی: این تحقیق nSe در غلظت های ۱۰ و 5۰ میلی‌گرم در لیتر انجام شد.نتایج: نتایج این تحقیق دلالت بر آن داشت که نانوسلنیوم در غلظت 10 اثرات مثبت و مفیدی داشت اما غلظت 50 موجب القا سمیت شد. ارزیابی میکروسکوپی مقاطع ساقه نشان داد که قطر استوانه ...  بیشتر

کشت سلول و بافت 'گیاهی
The supplementation of nutrient solution with zinc oxide affected cellular metabolism and transcription pattern in Melissa officinalis

علیرضا ایرانبخش؛ مرجان آصفی

دوره 2، شماره 4 ، اسفند 1400، ، صفحه 25-30

https://doi.org/10.30495/rkctc.2022.67080.1038

چکیده
  This study investigated the molecular and physiological responses of lemon balm seedlings to the manipulation of nutrient solution with zinc oxide nanoparticle (nZnO) at 0, 100, and 300 mgl-1. The augmentation in biomass accumulation and photosynthetic pigments resulted from the nZnO utilization. The exposure of seedlings to nZnO modifed both primary and secondary metabolism in leaves. The nanosupplements upreguated activities of phenylalanine ammonia lyase and catalase enzymes. Moreover, the incease in concentrations of proline, flavonids, and glutathione resulted from the application of nZnO. ...  بیشتر

کشت سلول و بافت 'گیاهی
The effect of ascorbic acid on rooting of Tradescantia fluminensis cuttings

لیلا زرندی میاندوآب

دوره 2، شماره 4 ، اسفند 1400، ، صفحه 31-40

https://doi.org/10.30495/rkctc.2022.67082.1039

چکیده
  Ascorbic Acid (AsA) is a powerful antioxidant, vitamin, and enzyme cofactor that has significant effects on plant growth and development. A study was performed to investigate the effects of AsA on the formation and growth of adventitious roots in cuttings of Tradescantia fluminensis. The plants were treated with two levels of AsA (0, and 0.5 mM). Lengths and numbers of adventitious roots, free amino acid content, hydrogen peroxide content, ascorbate-peroxidase activity, and AsA/ Dehydroascorbate (DHA) ratio were measured. Application of 0.5 mM AsA reduced the number of adventitious roots but did ...  بیشتر

کشت سلول و بافت 'گیاهی
Elemental selenium nanoparticles contributed to changes in primary and secondary metabolism in Lemon balm by affecting gene expression and cellular redox status

لیلا زرندی میاندوآب؛ زهرا اوراقی اردبیلی

دوره 2، شماره 3 ، مهر 1400، ، صفحه 32-39

https://doi.org/10.30495/rkctc.2022.67085.1042

چکیده
  To gain insight into metal-based nanomaterials, this study figured out the physiological and molecular behaviors of Melissa officinalis to supplementation of nutrient solution with red nano elemental selenium (nSe; 0, 10, and 50 mgl-1) or bulk Se (BSe). The nSe10 application led to drastic increases in root and shoot fresh weights, and chlorophyll content. While, the nSe at 50 mgl-1 exhibited severe phyotoxicity. Also, nSe10 enhanced uptake and accumulation of Ca and Mg in both leaf and root, contrasted to the nSe50-treated plants. The applied supplements modified phenylalanine ammonia lyase activity, ...  بیشتر

کشت سلول و بافت 'گیاهی
القای باززایی در ریزنمونه‌های مختلف گیاه دارویی مورد (Myrtus communis L.)

نازیلا باقری؛ بهرام ملکی؛ علی عمارلو

دوره 1، شماره 2 ، آذر 1399، ، صفحه 1-5

چکیده
  پیشینه مطالعه و هدف: گیاه مورد (Myrtus communis L.) گیاهی چندساله، معطر و با خواص دارویی متعدد می‌باشد. مورد یک گیاه دارویی است که در طب سنتی در بسیاری از نقاط جهان استفاده می‌شود. تکثیر این گیاه از طریق قلمه یا بذر دشوار است. دوره خواب طولانی بذر و تولید گیاهچه‌های کوچک و ضعیف از معایب دیگر تکثیر با بذر می‌باشد. بهینه‏سازی روش‏های کشت ‏بافت ...  بیشتر

کشت سلول و بافت 'گیاهی
بررسی امکان باززایی ارقام سیب‌زمینی در شرایط درون شیشه‌ای تحت ترکیبات هورمونی مختلف

حسین پاسالاری؛ جواد کریمی

دوره 1، شماره 2 ، آذر 1399، ، صفحه 27-34

چکیده
  پیشینه مطالعه و هدف: تراکم تراریزش کم و ظهور تنوع بالای سوما کلونال (soma clonal) از معایب کشت درون شیشه‌ای سیب‌زمینی (Solanum tuberosum L.) تلقی می‌شود. در این پژوهش، دو نوع هورمون گیاهیِ اکسین (NAA, 2, 4-D) و سیتوکینین (BAP, ZR) با غلظت‌هایی خاص بصورت ترکیبی برای دستیابی به یک پروتکل باززایی کارا برای سه ژنوتیپ سیب زمینی وتراز (Vetraz)، اسکارب (Scarb) و ادیسای ...  بیشتر

کشت سلول و بافت 'گیاهی
مروری بر کاربردها و روش تهیه کشت سلولی از زنبور عسل (Apis mellifera)

روزبه فلاحی

دوره 1، شماره 1 ، شهریور 1399، ، صفحه 45-51

چکیده
  کشت‌های سلولی، خصوصاً کشت‌های پرایمری، کاربرد وسیعی در جداسازی و شناسایی ویروس‌ها دارند. ویروس‌ها از مهم‌ترین عوامل بروز بیماری‌ها و ایجاد خسارات اقتصادی هنگفت هستند. همچنین جهت تحقیقات پایه در فیزیولوژی سلولی، ژنتیک و بسیاری از موارد دیگر مورد استفاده قرار می‌گیرند. کشت‌های سلولی پرایمری، همچنین در تحقیقات کروموزومی در مورد ...  بیشتر