کشت سلول و بافت سرطانی
بررسی اثر سینامالدهید بر تغییرات بیان ژن های C-jun ،C-fos وP53 در سلول های سرطانی شده بافت معده ی موش توسط دی متیل هیدرازین

مهدی آزاد منش؛ طاهره ناجی؛ عبدالرضا محمدنیا

دوره 2، شماره 3 ، مهر 1400، ، صفحه 18-25

https://doi.org/10.30495/rkctc.2021.19186

چکیده
  پیشینه مطالعه و هدف: ژن‌ها نقش بسیارمهمی در بروز سرطان‌ها دارند. هدف از این بررسی، ارزیابی سه ژن C-jun، C-fos و P53 در سلول‌های سرطانی شده بافت معده موش توسط دی متیل هیدرازین است.روش مطالعه: در این مطالعه ۴۰ سر موش نژاد ویستار نر ۵۷ هفته‌ای بالغ در چهار گروه ۱۰ تایی تقسیم شدند. گروه اول شاهد، گروه دوم دریافت کننده کارسینوژن بدون سینامالدهید، ...  بیشتر

کشت سلول و بافت سرطانی
بررسی اثر سیتوتوکسیک هورمون پروژسترون بر بقای سلولی و بیان ژن نیتریک اکسید سنتتاز در سلول‌های فیبروبلاستوما (L929)

مینا مفتون؛ رحیم احمدی

دوره 2، شماره 2 ، شهریور 1400، ، صفحه 28-34

چکیده
  پیشینه مطالعه و هدف: سرطان فیبروبلاستوما یکی از شایع‌ترین بدخیمی‌های پوستی است. مطالعات نشان می‌دهند که هورمون‌های جنسی از جمله پروژسترون، می‌تواند اثرات سیتوتوکسیک بر سلول‌های سرطانی داشته باشند. بر این اساس، مطالعه حاضر به بررسی اثرات غلظت سمی هورمون پروژسترون بر بیان ژن نیتریک اکسید سنتتاز در سلول‌های فیبروبلاستوما (L929) ...  بیشتر

کشت سلول و بافت سرطانی
بررسی اثرات سمیت سلولی عصاره ی گیاه گل قاصدک بر سلول های سرطانی دهانه ی رحم (HeLa) در مقایسه با سلول‌های نرمال کلیوی جنینی (Hek293)

یگانه بهرام بیگی پور؛ رحیم احمدی؛ حسین ظفری

دوره 2، شماره 1 ، خرداد 1400، ، صفحه 1-7

چکیده
  پیشینه مطالعه و هدف: اگرچه مطالعات متعددی در خصوص بررسی اثرات گیاه گل قاصدک (Taraxacum officinale) بر زنده مانی سلول‌های سرطانی انجام گرفته است، اما همچنان نتایج در خصوص اثرات این گیاه به ویژه بر زنده‌مانی سلول‌های سرطانی دهانه رحم چالش برانگیز است. براین اساس مطالعه حاضر به بررسی اثرات سیتوتوکسیک عصاره گیاه گل قاصدک بر سلول‌های سرطانی دهانه ...  بیشتر

کشت سلول و بافت سرطانی
Cytotoxicity and Apoptosis Induction of 7- Hydroxycoumarin on SW480 Colon Cancer Cell Line

حسین گراوند؛ جعفر کاظمیان؛ معصومه حشمتی

دوره 2، شماره 1 ، خرداد 1400، ، صفحه 21-27

چکیده
  Introduction: Colorectal cancer is a common disease ranked as the third-highest deathly cancer worldwide. In recent years, for the treatment of cancers scientists have preferred herbal remedies because of their better effects and fewer side effects. So, in this study, the cytotoxicity effect and apoptosis induction of 7-hydroxycycoumarin were investigated on the SW480 colon cancer cell line.Methods: anti-proliferative effect of 7-hydroxycoumarin was investigated using Trypan blue and MTT assay at different concentrations on SW480 cell line. Additionally, apoptosis induction was examined by flow ...  بیشتر

کشت سلول و بافت سرطانی
بررسی اثر نانوکپسول های تاموکسیفن بر بیان ژن های Bax و Bak دررده سلولی MCF-7

مریم بی خوف تربتی؛ مسعود شعبانزاده؛ مهزاد مطلبی

دوره 1، شماره 3 ، اسفند 1399، ، صفحه 1-7

چکیده
  پیشینه مطالعه و هدف: نانو حامل‌های دارویی به دلیل دارا بودن خواص مهمی مانند انتقال هدفمند دارو، افزایش حلالیت داروهای نامحلول و کاهش اثرات سمی داروها بر بافت‌های سالم کاربرد فراوانی در درمان سرطان دارند. هدف از این مطالعه، بررسی اثرات نانوکپسول حاوی تاموکسیفن بر بیان ژن‌های پیش برنده آپوپتوز Bax و Bakدر رده سلولی MCF-7 می‌باشد. روش مطالعه: ...  بیشتر

کشت سلول و بافت سرطانی
بررسی اثرات سمیت سلولی و آپاپتوز سیلیمارین بر روی رده سلولی سرطان کولون (SW480)

زینب کامرانی؛ معصومه حشمتی؛ صادق باباشاه

دوره 1، شماره 3 ، اسفند 1399، ، صفحه 8-15

چکیده
  پیشینه مطالعه و هدف: سیلیمارین، استخراج شده از گیاه خارمریم، غنی از فلاوولیگنان مانند سیلیبینین، سیلی دیانین و سیلی کریستین است و مطالعات متعددی در رابطه با اثرات ضد سرطانی آن صورت گرفته است. هدف از مطالعه حاضر بررسی اثرات سمیت سلولی و القاء آپاپتوز ناشی از سیلیمارین بر روی رده سلولی سرطان کولون SW480 و نرمال HEK-293 می‌باشد. روش مطالعه: ...  بیشتر

کشت سلول و بافت سرطانی
اثرات سمیت عصاره سیانوباکتری Phormidium animale بر رده سلولی سرطان سینه (MCF-7) و آنالیز بیان ژن سرکوبگر تومور p53

علی اصغر عزیزی جیرآبادی؛ سید عطا اله سادات شاندیز؛ مریم عباسی

دوره 1، شماره 2 ، آذر 1399، ، صفحه 15-20

چکیده
  پیشینه مطالعه و هدف: سرطان سینه، یکی شایع‌ترین سرطان‌ها و دومین عامل مرگ و میر در زنان به شمار می‌رود. هدف از این مطالعه، بررسی اثرات ضد سرطانی عصاره سیانوباکتریPhormidiumm animale با کمک آزمون MTT و ارزیابی بیان ژنی p53 در رده سلولی سرطان سینه می باشد. روش مطالعه: در این مطالعه رده های سلولی سرطانی سینه (MCF-7) و نرمال (HEK293) تحت تیمار عصاره Phormidiumm ...  بیشتر

کشت سلول و بافت سرطانی
استخراج بافت سرطان پستان پس از رادیوتراپی حین جراحی و بررسی پروتئوم آن با استفاده از تکنیک پروتئومیکس

مینو شاهانی؛ فریده فیروزی

دوره 1، شماره 1 ، شهریور 1399، ، صفحه 26-33

چکیده
  پیشینه مطالعه و هدف: سرطان پستان شایع‌ترین سرطان در بین زنان ایرانی و جهان می‌باشد و در حال حاضر به عنوان دومین سرطان بدخیم بعد از سرطان ریه در زنان به شمار می‌آید. هدف از رادیوتراپی (پرتو درمانی) از بین بردن حد اکثرسلول‌های سرطانی با حداقل آسیب به بافت‌های سالم است. از روش رادیوتراپی حین عمل جراحی (IORT) می‌توان به طور دقیق و کنترل ...  بیشتر