مهندسی بافت و پزشکی بازساختی
ارزیابی و مشخصه‌یابی شیت آسلولار مشتق شده از پرده آمنیون انسان

سونا زارع؛ معصومه عالی پور؛ حدیث رستمی معتمد

دوره 3، شماره 2 ، شهریور 1402، ، صفحه 19-24

https://doi.org/10.30495/rkctc.2024.76867.1057

چکیده
  پیشینه و هدف: مطالعات بسیاری نشان داده‌اند که می‌توان از پرده آمنیون برای تهیه شیت آسلولار مناسب استفاده کرد. در عین حال کیفیت شیت‌های آسلولار تهیه شده به روش‌های مختلف با هم متفاوت هست. بر این اساس مطالعه حاضر به هدف دستیابی به یک داربست مناسب تهیه شده از پرده آمنیون به بررسی مشخصه و ارزیابی شیت آسلولار مشتق از پرده آمنیون پرداخته ...  بیشتر

مهندسی بافت و پزشکی بازساختی
جداسازی و بررسی ویژگی‌های بیولوژیکی و پتانسیل تمایزی سلول‌های بنیادی مزانشیمی مشتق شده از بند ناف انسان

سونا زارع؛ رحیم احمدی؛ دیبا صمدی

دوره 2، شماره 4 ، اسفند 1400، ، صفحه 12-18

https://doi.org/10.30495/rkctc.2022.66288.1036

چکیده
  پیشینه و هدف: علیرغم مطالعات متعدد در رابطه با ویژگی‌های بیولوژیکی و قابلیت تمایز سلول‌های بنیادی مزانشیمی مشتق شده از بند ناف، هنوز هم این بررسی‌ها به منظور دستیابی به یافته‌های جدیدتر ادامه دارد. بر این اساس مطالعه‌ی حاضر به بررسی ویژگی‌های بیولوژیکی سلول‌های بنیادی مزانشیمی مشتق شده از بند ناف و توان تمایز آنها به سلول‌های ...  بیشتر

مهندسی بافت و پزشکی بازساختی
ارزیابی ویژگی های داربست کیتوزانی سنتز شده به روش آنزیمی و کارایی آن جهت لود کردن سلول‌های فیبروبلاست نئوناتال

اکرم فدوی؛ رحیم احمدی؛ سپیده شهباز گهروئی؛ مریم حسن نسب

دوره 2، شماره 2 ، شهریور 1400، ، صفحه 1-7

https://doi.org/10.30495/rkctc.2022.67131.1043

چکیده
  زمینه و هدف: مطالعات بسیاری نشان داده‌اند که داربست‌های کیتوزان می توانند جهت لود کردن سلولهای بنیادی مورد استفاده قرار گیرند اما نتایج هنوز هم در این مورد چالش برانگیزند. براین اساس مطالعه حاضر به ارزیابی ویژگی‌های داربست کیتوزانی سنتز شده به روش آنزیمی و کارایی آن جهت لود کردن سلول‌های فیبروبلاست نئوناتال پرداخته است.روش بررسی: ...  بیشتر

مهندسی بافت و پزشکی بازساختی
تمایز سلول‌های بنیادی مزانشیمی چربی موش به سلول‌های شبه هپاتوسیت با استفاده از داربست سه بعدی ژلاتین/لامینین

الهه روشن زاده؛ عباس صاحبقدم لطفی؛ ساره ارجمند

دوره 2، شماره 2 ، شهریور 1400، ، صفحه 8-20

چکیده
  پیشینه مطالعه و هدف: استفاده از کشت سه‌بعدی به منظور افزایش دانسیته سلولی و نیز ایجاد بستری مناسب جهت رشد و تکثیر و تمایز سلول‌های بنیادی یکی از روش‌های مهم جهت کاربرد آنها در مهندسی بافت است. در این تحقیق از سلول‌های بنیادی مزانشیمی بافت چربی به دلیل سهولت دستیابی و مقدار فراوان آن، جهت تمایز به سلول‌های شبه کبدی با هدف بررسی تاثیر ...  بیشتر