سخن سردبیر
سخن سردبیر

علیرضا ایرانبخش

دوره 1، شماره 2 ، آذر 1399

چکیده
  طی چند سال اخیر، بحران قابلیت بازتولید (reproducibility crisis) به عنوان یک بحران مهم در مسائل زیستی مطرح شده است. بازتولیدپذیری به معنای شفاف و واضح بودن هر اقدام مرتبط با یک آزمایش است. بر اساس یک نظرسنجی که در سال ۲۰۱۶ در مجله Nature منتشر شد، نشان داده شد که محققین  علوم زیستی با مشکلات زیادی برای بازتولید (Reproduce) آزمایشات مواجه هستند. این امر ...  بیشتر

مقاله پژوهشی کشت سلول و بافت 'گیاهی
القای باززایی در ریزنمونه‌های مختلف گیاه دارویی مورد (Myrtus communis L.)

نازیلا باقری؛ بهرام ملکی؛ علی عمارلو

دوره 1، شماره 2 ، آذر 1399، صفحه 1-5

چکیده
  پیشینه مطالعه و هدف: گیاه مورد (Myrtus communis L.) گیاهی چندساله، معطر و با خواص دارویی متعدد می‌باشد. مورد یک گیاه دارویی است که در طب سنتی در بسیاری از نقاط جهان استفاده می‌شود. تکثیر این گیاه از طریق قلمه یا بذر دشوار است. دوره خواب طولانی بذر و تولید گیاهچه‌های کوچک و ضعیف از معایب دیگر تکثیر با بذر می‌باشد. بهینه‏سازی روش‏های کشت ‏بافت ...  بیشتر

مقاله کوتاه ویروس شناسی و محیط های کشت ویروسی
آپتامرها روشی نوین در شناسایی، تشخیص و درمان ویروس‌های کشنده

آزاده حکمت

دوره 1، شماره 2 ، آذر 1399، صفحه 6-14

https://doi.org/10.30495/rkctc.2020.16884

چکیده
  انسان‌ها در طول سالیان طولانی همواره با ویروس‌ها درگیر بوده‌اند. عفونت‌های ویروسی موجب بروز عوارض شدید و حتی کشنده‌ای در انسان و حیوانات می‌شود. از آنجا که برخی ویروس‌ها خاصیت کشندگی بیشتری نسبت به دیگر ویروس‌ها دارند، بنابراین شناسایی سریع و درمان ویروس‌ها بسیار حائز اهمیت است. آپتامرها توالی‌های تک رشته‌ای سنتزی از جنسRNA ...  بیشتر

مقاله پژوهشی کشت سلول و بافت سرطانی
اثرات سمیت عصاره سیانوباکتری Phormidium animale بر رده سلولی سرطان سینه (MCF-7) و آنالیز بیان ژن سرکوبگر تومور p53

علی اصغر عزیزی جیرآبادی؛ سید عطا اله سادات شاندیز؛ مریم عباسی

دوره 1، شماره 2 ، آذر 1399، صفحه 15-20

چکیده
  پیشینه مطالعه و هدف: سرطان سینه، یکی شایع‌ترین سرطان‌ها و دومین عامل مرگ و میر در زنان به شمار می‌رود. هدف از این مطالعه، بررسی اثرات ضد سرطانی عصاره سیانوباکتریPhormidiumm animale با کمک آزمون MTT و ارزیابی بیان ژنی p53 در رده سلولی سرطان سینه می باشد. روش مطالعه: در این مطالعه رده های سلولی سرطانی سینه (MCF-7) و نرمال (HEK293) تحت تیمار عصاره Phormidiumm ...  بیشتر

مقاله پژوهشی جلبک شناسی و محیط کشت جلبک
رکورد جدید (Naviculales, Bacillariophyta) Pinnularia grunowii در رودخانه طالقان، برای فلور دیاتومه‌های ایران

علی ناصری؛ مصطفی نوروزی

دوره 1، شماره 2 ، آذر 1399، صفحه 21-26

چکیده
  پیشینه مطالعه و هدف: دیاتومه‌ها یکی از مهمترین شاخه‌های جلبک‌ها هستند و به دو گروه دیاتومه‌های دراز و دیاتومه‌های گرد طبقه‌بندی می‌شوند. رودخانه طالقان یکی از مهمترین سر شاخه‌های رودخانه سپیدرود ایران است که طولی معادل 180 کیلومتر دارد. این مطالعه مکمل مطالعات قبلی دیاتومیست‌ها در رودخانه طالقان و معرفی رکورد جدید از دیاتومه‌ها ...  بیشتر

مقاله پژوهشی کشت سلول و بافت 'گیاهی
بررسی امکان باززایی ارقام سیب‌زمینی در شرایط درون شیشه‌ای تحت ترکیبات هورمونی مختلف

حسین پاسالاری؛ جواد کریمی

دوره 1، شماره 2 ، آذر 1399، صفحه 27-34

چکیده
  پیشینه مطالعه و هدف: تراکم تراریزش کم و ظهور تنوع بالای سوما کلونال (soma clonal) از معایب کشت درون شیشه‌ای سیب‌زمینی (Solanum tuberosum L.) تلقی می‌شود. در این پژوهش، دو نوع هورمون گیاهیِ اکسین (NAA, 2, 4-D) و سیتوکینین (BAP, ZR) با غلظت‌هایی خاص بصورت ترکیبی برای دستیابی به یک پروتکل باززایی کارا برای سه ژنوتیپ سیب زمینی وتراز (Vetraz)، اسکارب (Scarb) و ادیسای ...  بیشتر