سخن سردبیر
سخن مدیرمسئول

زهرا اوراقی اردبیلی

دوره 1، شماره 3 ، اسفند 1399

چکیده
  منت خدای را عزوجل که طاعتش موجب قربت است و به شکراندرش مزید نعمت. حمد و سپاس بیکران خداوند یکتا را که حیات و معاش ما را در مسیر کسب علم و نشر آن قرار داد. لزوم توجه به امر پژوهش و پژوهشگران خصوصا در زمینه زیست شناسی امری بدیهی است. مایه خوشوقتی است که سومین شماره از فصلنامه علمی-پژوهشی" پژوهش‌هایی در کشت سلول و بافت کاریوتیک" را تقدیم استادان، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی کشت سلول و بافت سرطانی
بررسی اثر نانوکپسول های تاموکسیفن بر بیان ژن های Bax و Bak دررده سلولی MCF-7

مریم بی خوف تربتی؛ مسعود شعبانزاده؛ مهزاد مطلبی

دوره 1، شماره 3 ، اسفند 1399، صفحه 1-7

چکیده
  پیشینه مطالعه و هدف: نانو حامل‌های دارویی به دلیل دارا بودن خواص مهمی مانند انتقال هدفمند دارو، افزایش حلالیت داروهای نامحلول و کاهش اثرات سمی داروها بر بافت‌های سالم کاربرد فراوانی در درمان سرطان دارند. هدف از این مطالعه، بررسی اثرات نانوکپسول حاوی تاموکسیفن بر بیان ژن‌های پیش برنده آپوپتوز Bax و Bakدر رده سلولی MCF-7 می‌باشد. روش مطالعه: ...  بیشتر

مقاله پژوهشی کشت سلول و بافت سرطانی
بررسی اثرات سمیت سلولی و آپاپتوز سیلیمارین بر روی رده سلولی سرطان کولون (SW480)

زینب کامرانی؛ معصومه حشمتی؛ صادق باباشاه

دوره 1، شماره 3 ، اسفند 1399، صفحه 8-15

چکیده
  پیشینه مطالعه و هدف: سیلیمارین، استخراج شده از گیاه خارمریم، غنی از فلاوولیگنان مانند سیلیبینین، سیلی دیانین و سیلی کریستین است و مطالعات متعددی در رابطه با اثرات ضد سرطانی آن صورت گرفته است. هدف از مطالعه حاضر بررسی اثرات سمیت سلولی و القاء آپاپتوز ناشی از سیلیمارین بر روی رده سلولی سرطان کولون SW480 و نرمال HEK-293 می‌باشد. روش مطالعه: ...  بیشتر

مقاله پژوهشی ژنتیک پزشکی
اثر ضد تکثیری سدیم بوتیرات بر رده سلولی Caco-2 سرطان کولورکتال انسانی با کاهش نسبت بیان رونوشت ژن BcL-2 به Bax

فلورا فروزش؛ پانته آ حاجی میرزا شفیع سلطانی؛ مهسا قیاقی؛ مهدی شعبانی

دوره 1، شماره 3 ، اسفند 1399، صفحه 16-24

چکیده
  پیشینه مطالعه و هدف: سرطان کولورکتال یکی از شایع‌ترین سرطان‌ها است و تغییرات اپی‌ژنتیکی به عنوان هدف درمانی مورد توجه قرار گرفته است. سدیم بوتیرات با هایپر-استیلاسیون اجزا کروماتین قادر به تغییر در بیان ژن‌ها است. هدف از این مطالعه بررسی تاثیر سدیم بوتیرات بر روی بیان ژن‌های Bax و Bcl-2 می‌باشد. روش مطالعه: رده سلولی Caco-2 با غلظت‌های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی کشت سلول و بافت جانوری
اثر امواج نسل چهارم تلفن همراه (4G) بر اسپرماتوژنز و بافت بیضه موش‌های بالغ نژاد NMRI

کاظم پریور؛ شاهین شکیبا؛ آزاده حکمت

دوره 1، شماره 3 ، اسفند 1399، صفحه 25-32

چکیده
  پیشینه مطالعه و هدف: گسترش استفاده از تلفن همراه، از مهم ترین عوامل خطرآفرین سلامتی انسان در عصر تکنولوژی است. هدف از این مطالعه، بررسی اثرامواج 4G تلفن همراه در مدت 30 روز بر موش‌های نر نژاد NMRI و بررسی میزان اسپاماتوژنز در آنها می‌باشد. روش مطالعه: در این تحقیق تجربی، 3 گروه موش نژاد NMRI وجود داشت: گروه کنترل (بدون قرارگیری در معرض امواج ...  بیشتر