مقاله پژوهشی کشت سلول و بافت سرطانی
بررسی اثرات سمیت سلولی عصاره ی گیاه گل قاصدک بر سلول های سرطانی دهانه ی رحم (HeLa) در مقایسه با سلول‌های نرمال کلیوی جنینی (Hek293)

یگانه بهرام بیگی پور؛ رحیم احمدی؛ حسین ظفری

دوره 2، شماره 1 ، خرداد 1400، صفحه 1-7

چکیده
  پیشینه مطالعه و هدف: اگرچه مطالعات متعددی در خصوص بررسی اثرات گیاه گل قاصدک (Taraxacum officinale) بر زنده مانی سلول‌های سرطانی انجام گرفته است، اما همچنان نتایج در خصوص اثرات این گیاه به ویژه بر زنده‌مانی سلول‌های سرطانی دهانه رحم چالش برانگیز است. براین اساس مطالعه حاضر به بررسی اثرات سیتوتوکسیک عصاره گیاه گل قاصدک بر سلول‌های سرطانی دهانه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی کشت سلول و کشت بافت
جداسازی و بررسی ویژگی‌های بافت چربی انسان جهت تهیه سلول‌های بنیادی عروقی

سونا زارع؛ محمدعلی نیلفروش زاده؛ رحیم احمدی؛ زهرا اسمعیلی

دوره 2، شماره 1 ، خرداد 1400، صفحه 8-14

چکیده
  پیشینه مطالعه و هدف: مطالعات متعددی در رابطه با ویژگی‌های زیستی بخش عروق استرومای مشتق از بافت چربی انسان (Human stromal vascular fraction (SVF) derived from adipose tissue) انجام گرفته است؛ هرچند، بررسی‌ها در خصوص تنوع جمعیت سلولی این بخش به دلیل کاربردهای بالینی آن هنوز هم دارای اهمیت بسیاری می‌باشد. هدف از این تحقیق جداسازی و بررسی ویژگی‌های جمعیت سلولی بخش ...  بیشتر

مقاله پژوهشی کشت سلول و بافت جانوری
تاثیر نانوذرات الماس بر ساختار هورمون گنادوتروپین جفتی انسانی و بررسی سطح سرمی آن در موش های صحرایی ماده نژاد ویستار

زینب اکبرکاشانی؛ آزاده حکمت؛ سید محمد اطیابی

دوره 2، شماره 1 ، خرداد 1400، صفحه 15-20

چکیده
  پیشینه مطالعه و هدف: هورمون گنادوتروپین جفتی انسان (hCG) گلیکوپروتئینی است که در حین بارداری توسط سلول‌های تروفوبلاست و سنسیشیوتروفوبلاست جفت تولید ‌می‌شوند. هورمون تولید شده بر روی جسم زرد اثر گذاشته و از تحلیل رفتن آن جلوگیری ‌می‌کند. نانو ذرات الماس با سیستم‌های بیولوژیکی مانند پروتئین‌ها، آنزیم‌ها و آنتی بادی‌ها برهمکنش ...  بیشتر

مقاله پژوهشی کشت سلول و بافت سرطانی
Cytotoxicity and Apoptosis Induction of 7- Hydroxycoumarin on SW480 Colon Cancer Cell Line

حسین گراوند؛ جعفر کاظمیان؛ معصومه حشمتی

دوره 2، شماره 1 ، خرداد 1400، صفحه 21-27

چکیده
  Introduction: Colorectal cancer is a common disease ranked as the third-highest deathly cancer worldwide. In recent years, for the treatment of cancers scientists have preferred herbal remedies because of their better effects and fewer side effects. So, in this study, the cytotoxicity effect and apoptosis induction of 7-hydroxycycoumarin were investigated on the SW480 colon cancer cell line.Methods: anti-proliferative effect of 7-hydroxycoumarin was investigated using Trypan blue and MTT assay at different concentrations on SW480 cell line. Additionally, apoptosis induction was examined by flow ...  بیشتر

مقاله پژوهشی کشت سلول و بافت جانوری
Comparative Study of Spirulina platensis and Atorvastatin on the Serum Lipid Profile and Hepatica Enzyme in the Persian Shepherd Dogs

امیرارسلان صفاتاج؛ سام ترکان؛ محسن جعفریان دهکردی

دوره 2، شماره 1 ، خرداد 1400، صفحه 28-37

چکیده
  Introduction and aim: This study was concentrated on the algae effects and compare it with the atorvastatin drug on the lowering of cholesterol and blood sugar.Methods: In this research 24 native breed dogs were used for 30 days, the dogs were divided into three groups of eight, a group of control, a group orally receiving 2­gr Spirulina, and receiving a group of 5­mg/kg of Atorvastatin, and then blood samples were analyzed.Results: We observed mainly reduction and increase in blood glucose in Spirulina and atorvastatin receiver groups respectively (P= 0.001). Evaluation of lipid factors ...  بیشتر

مقاله پژوهشی جلبک شناسی و محیط کشت جلبک
A check list of Pinnulariaceae (Class Bacillariophyceae) in the ecosystems of Iran

علی ناصری؛ مصطفی نوروزی

دوره 2، شماره 1 ، خرداد 1400، صفحه 38-45

چکیده
  Introduction and aim: The current study is provided for floristic research of Pinnulariaceae for the first time in Iran from 1972 to July 2021. The pinnulariaceae family contains 6 genera Pinnularia, Oestrupia, Hygropetra, Envekadea, Diatomella, and Craspedopleura which are two genera Pinnularia and Diatomella have been recorded in Iran. The purpose of the present study was to provide a checklist of Pinnularaceae in Iran ecosystems.Methods: Different recourses were used to provide this paper, including the thesis of students' dissertations, books, and articles. The old taxonomic names of taxa were ...  بیشتر