مقاله پژوهشی مهندسی بافت و پزشکی بازساختی
ارزیابی ویژگی های داربست کیتوزانی سنتز شده به روش آنزیمی و کارایی آن جهت لود کردن سلول‌های فیبروبلاست نئوناتال

اکرم فدوی؛ رحیم احمدی؛ سپیده شهباز گهروئی؛ مریم حسن نسب

دوره 2، شماره 2 ، شهریور 1400، صفحه 1-7

https://doi.org/10.30495/rkctc.2022.67131.1043

چکیده
  زمینه و هدف: مطالعات بسیاری نشان داده‌اند که داربست‌های کیتوزان می توانند جهت لود کردن سلولهای بنیادی مورد استفاده قرار گیرند اما نتایج هنوز هم در این مورد چالش برانگیزند. براین اساس مطالعه حاضر به ارزیابی ویژگی‌های داربست کیتوزانی سنتز شده به روش آنزیمی و کارایی آن جهت لود کردن سلول‌های فیبروبلاست نئوناتال پرداخته است.روش بررسی: ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مهندسی بافت و پزشکی بازساختی
تمایز سلول‌های بنیادی مزانشیمی چربی موش به سلول‌های شبه هپاتوسیت با استفاده از داربست سه بعدی ژلاتین/لامینین

الهه روشن زاده؛ عباس صاحبقدم لطفی؛ ساره ارجمند

دوره 2، شماره 2 ، شهریور 1400، صفحه 8-20

چکیده
  پیشینه مطالعه و هدف: استفاده از کشت سه‌بعدی به منظور افزایش دانسیته سلولی و نیز ایجاد بستری مناسب جهت رشد و تکثیر و تمایز سلول‌های بنیادی یکی از روش‌های مهم جهت کاربرد آنها در مهندسی بافت است. در این تحقیق از سلول‌های بنیادی مزانشیمی بافت چربی به دلیل سهولت دستیابی و مقدار فراوان آن، جهت تمایز به سلول‌های شبه کبدی با هدف بررسی تاثیر ...  بیشتر

مقاله پژوهشی کشت سلول و کشت بافت
تاثیر بزاق مار پلنگی (Hemorrhois ravergieri) بر میزان بقای سلولی در سلول‌های فیبروبلاست پوست انسانی (HDF)

عارفه کمالی؛ عباس زارع میرک آبادی

دوره 2، شماره 2 ، شهریور 1400، صفحه 21-27

چکیده
  پیشینه مطالعه و هدف: بسیاری از مارهای خانواده کلوبریده که غیرسمی در نظر گرفته می‌شوند ترشحات سمی تولید می‌کنند که باعث ایجاد علائمی در انسان می‌شود. سمیت بزاق مار پلنگی (Hemorrhois ravergieri) بر روی سلول‎های فیبروبلاست پوست انسانی (HDF) انجام شد.روش مطالعه: در این پژوهش به بررسی اثرات سمیت ترشحات غده دوورنوی مار پلنگی بر میزان بقا و رشد سلول‌های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی کشت سلول و بافت سرطانی
بررسی اثر سیتوتوکسیک هورمون پروژسترون بر بقای سلولی و بیان ژن نیتریک اکسید سنتتاز در سلول‌های فیبروبلاستوما (L929)

مینا مفتون؛ رحیم احمدی

دوره 2، شماره 2 ، شهریور 1400، صفحه 28-34

چکیده
  پیشینه مطالعه و هدف: سرطان فیبروبلاستوما یکی از شایع‌ترین بدخیمی‌های پوستی است. مطالعات نشان می‌دهند که هورمون‌های جنسی از جمله پروژسترون، می‌تواند اثرات سیتوتوکسیک بر سلول‌های سرطانی داشته باشند. بر این اساس، مطالعه حاضر به بررسی اثرات غلظت سمی هورمون پروژسترون بر بیان ژن نیتریک اکسید سنتتاز در سلول‌های فیبروبلاستوما (L929) ...  بیشتر

مقاله پژوهشی کشت سلول و کشت بافت
سنتز نانوذرات آلژینات سدیم حاوی سم مار افعی قفقازی (Agkistrodon halys) و بررسی فعالیت زیستی و زنده‌مانی سلول‌های سرطان کولون SW-480

سحر سلمانزاده زهکش؛ ناصر محمدپور دونیقی

دوره 2، شماره 2 ، شهریور 1400، صفحه 35-42

چکیده
  پیشینه مطالعه و هدف: نانوذرات آلژینات بدلیل داشتن خواصی مانند زیست‌سازگاری، زیست‌تخریب پذیری، مخاط چسبی، غیر سمی بودن بطور گسترده‌ای در سیستم‌های جدید انتقال دارویی مورد استفاده قرار گرفته است. امروزه برای ایمنی‌زایی بر علیه سم مارها انواع مختلفی از ادجوانت‌ها مانند محلول‌ها، سوسپانسیون‌ها و امولسیون‌ها استفاده می‌شود. ...  بیشتر

مقاله پژوهشی کشت سلول و بافت جانوری
بررسی اثرات امواج فراصوت بر سطح سرمی هورمون‌های دهیدرواپی‌اندروسترون، تستوسترون و بافت بیضه در موش صحرایی

محمد کرمعلی گیلانه؛ رحیم احمدی؛ فاطمه امینی خداشهری

دوره 2، شماره 2 ، شهریور 1400، صفحه 43-50

چکیده
  پیشینه مطالعه و هدف: مطالعات بسیاری نشان دهنده ارتباط امواج فراصوت با عملکرد سیستم تولید مثلی می‌باشند. در عین حال مکانیسم اثر امواج فراصوت بر هورمون‌های جنسی و بافت بیضه کاملا روشن نیست. بر این اساس مطالعه حاضر بررسی اثرات امواج فراصوت بر سطح سرمی هورمون‌های DHEA-SO4، تستوسترون و بافت سلولی بیضه در موش صحرایی نر پرداخته است.روش مطالعه: ...  بیشتر