فصلنامه «پژوهش‌هایی در یاخته و بافت» نشریه‌ای علمی-پژوهشی است که به هر دو زبان فارسی و انگلیسی اقدام به چاپ مقاله می‌نماید. این نشریه هر سه ماه یکبار منتشر می‌شود و مقاله‌هایی را به چاپ می‌رساند که حاوی نتایج پژوهش‌های بنیادی و کاربردی در حوزه‌های مختلف کشت سلول و بافت‌های کاریوتیک (پروکاریوتی و یوکاریوتی) باشد. مولفین محترم دقت نمایند که مقالات ارسالی به این نشریه نباید تمام یا بخشی از آن قبلاً در نشریه دیگر (داخلی یا خارجی) چاپ شده و یا هم زمان به نشریات دیگر ارسال شده باشد. 

آدرس دفتر مجله: تهران انتهای بزرگراه ستاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات دانشکده علوم پایه طبقه پنجم

ایمیل فصلنامه: rkt@srbiau.ac.ir

تلفن تماس با دفتر فصلنامه: 02144865777