آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

مقالات منتشر شده (از سال 1399)
تعداد دوره‌ها 3
تعداد شماره‌ها 9
تعداد مقالات 55
تعداد مشاهده مقاله 14122
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 39226 روز